Kontakt

e-mail firmowy: szamot@fenixus.pl

Jarosław Adamus
tel.: 881 933 283
tel./fax: (15) 821 31 12

Zbigniew Mróz
tel. 664 776 989

Paweł Adamski
tel.: 602 441 882

Materiały ogniotrwałe

Szamot, wyroby szamotowe, cegły szamotowe, zaprawy szamotowe

Szamot, wyroby szamotowe dla budownictwa

Wyroby szamotowe to tradycyjne ceramiczne wyroby ogniotrwałe używane od wieków w do budowy pieców. Są otrzymywane przez wymieszanie zmielonej wypalonej gliny ogniotrwałej (szamot) z surową zmielona gliną, a następnie zaformowaniu i wypaleniu w wysokiej temperaturze ponad 1300 oC. Cechują się dużą odpornością na szybkie zmiany temperatury.

Stosowane w kaflowych piecach domowych, kominkach, piecach piekarniczych i w piecach przemysłowych (ciepłowniczych, energetycznych, odlewniczych itp.) Wyroby szamotowe są produktem ekologicznym, bez chemicznych domieszek o naturalnej barwie jasno żółtej.

Cegły i płytki szamotowe

Dla przemysłu budowlanego oferujemy cegły szamotowe w klasie ogniotrwałości Bs (temp stos. 1370oC i wytrzymałość na ściskanie 18 MPa) które można stosować w warunkach domowych w piecach kuchennych, kaflowych, kominkach jak również w niewielkich piecach odlewniczych i grzewczych.

Oferujemy podstawowe formaty:

Cegła szamotowa 1 - 230x114x64 mm
Płytka szamotowa 1-32 - 230x114x32 mm
Płytka szamotowa 1-25 - 230x114x25 mm

Płyty szamotowe różnych rozmiarów:

Cegły i płytki:

250x124x20 mm
250x124x40 mm

Płyty:

320x290x15 mm
400x200x30 mm
400x300x30 mm
500x250x30 mm
600x300x30 mm
500x250x64 mm

Zaprawa szamotowa

Zaprawa szamotowa jest to mieszanka szamoty i gliny surowej, służy do łączenia cegieł i płytek szamotowych.
Zaprawa nie posiada środków wiążących, a łączenie cegieł następuje na skutek spieczenia jej w temp. ok. 900 oC.

Przygotowanie zaprawy szamotowej

Zaprawę należy zarabiać wodą do konsystencji zaprawy murarskiej. W przypadku niewystępowania w piecu temp. min. 900oC zaprawę należy rozrobić wg następujących sposobów:
- na 1 kg zaprawy sporządzić roztwór z 150 ml wody i 150 ml szkła wodnego sodowego i wymieszać z zaprawą. Zaprawę zużyć w ciągu 0,5 godziny
lub
- do 1 kg zaprawy dodać 0,1-0,15 kg cementu portlandzkiego, następnie dodać wody i zarobić do odpowiedniej konsystencji. Zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny.
Dodanie szkła wodnego powoduje również że zaprawa nabiera właściwości kwasoodpornych co ma duże znaczenie szczególnie przy murowaniu przewodów kominowych.
Zaprawy szamotowe powinny być rozrabiane mechanicznie.
Zaprawy szamotowe oferujemy w opakowaniach po 25 kg i 5 kg oraz z dodatkiem cementu po 5 kg o uziarnieniu 0-2 mm.

Zasady murowania

Cegły szamotowe powinny być oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Cegły można uprzednio namoczyć w wodzie. Murować stosując spoinę 2-3 mm. Przy poprawianiu niewłaściwie położonej cegły, warstwę zaprawy należy zdjąć i ponownie nałożyć nową świeżą zaprawę. Mury ogniotrwałe należy podczas ich budowania zabezpieczyć przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Powierzchnie murów od strony działania ognia lub spalin powinny być równe.

Uwaga: Zaprawa szamotowa służy wyłącznie do łączenia cegieł i płytek szamotowych. Do wypełniania ubytków w piecach służą betony ogniotrwałe również oferowane przez naszą firmę.

 

<powrót